Çalışma Alanları

Müvekkillerimize günlük iş hayatında ihtiyaç duyulan vergi danışmanlığı, vergi planlaması ve yapılanması konusunda danışmanlık vermekte, müvekkillerimizi vergi hukukuna ilişkin idari ve yargısal merciler önünde temsil etmekte, vergi denetimi, transfer masrafları ve vergiden muaf yeniden yapılanmalar

Finansör, altyapı ve emlak şirketleri ve çeşitli endüstrilerden pek çok şirket dahil olmak üzere alanında lider kuruluşlardan özel veya tüzel hukuk kişilerine hukuki danışmanlık sunmaktayız. Uzmanlığımız, tüketici davaları, inşaat hukuku ve özel teklifler ve kamu

Müvekkillerimizin gerekli standartlara ulaşmasını sağlamak adına deneyimli ve amaca yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yerel ve yabancı şirketlere, uyumluluk programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesine ilişkin danışmanlıkta bulunmaktayız.

İdari kurumların işlem ve eylemlerine karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılması, önleyici başvurular ve hukuk süreçlerin başlatılması konularında hizmet vermekteyiz. Uzmanlık alanlarımız, idari para cezaları ve hukuka aykırı idari işlemlere ilişkin iptal davası süreçleri, idari sözleşmelerden

Danışman müvekkillerimiz için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyum projeleri hakkında hukuki hizmet sağlıyoruz ve uyum projelerimiz kapsamında, Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından tutulan gerçek kişilere ait kişisel veriler bakımından, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen

Müvekkillerimize her türlü patent ve marka düzenlemelerini kapsayıcı nitelikte hizmet sunmaktayız. Uzmanlığımız, dava açmak ve davanın takibi, marka hakkı süresi, marka hakkının araştırılması, koruma ve infaz stratejileri, yenilemeler, yetkili yargı mercileri önünde dava takibi ve

Başta şirket ve şirketler grubunun kompleks işlemleri, yeniden yapılanma ve örgütlenmeleri olmak üzere düzenli genel şirket danışmanlığından yararlanan müvekkillerimize her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktayız. Şirket yönetim organlarının formalite ve sorumluluklarına, şirket yönetimine, sermaye işlemlerine ve

Büromuz, pek çok enerji hukuku davasında yer almış ve özellikle, enerji sözleşmelerinin müzakeresi kaleme alınması ve yorumlanmasında danışmanlık hizmeti vermiştir. Ofisimiz elektrik dağıtım ve üretim süreci ve ruhsatlandırma usulünün yanı sıra, bu konulardan doğan uyuşmazlıkların

Ofisimiz lisans sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme projelerinde olduğu kadar yüksek teknolojişirketlerinin birleşme ve devralmalarında sürecinde yer alarak IP’ye ilişkin işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, müvekkillerimize idari konularda ve  patent, telif ve marka hakkı ve tasarım hakkının korunması

Ofisimiz franchise veren ve franchise alan şirketleri, üretici ve sağlayıcıları, dağıtıcıları, lisans ve alt lisans verenleri franchise işletmelerinin genişletilmesi, dağıtımı, lisans sistemleri ve iş sahasının Türkiye sınırları içerisinde veya yurtdışında genişletilmesi gibi ticari işlemlerinde temsil

Ofisimiz, komplike idari sınırlamaları göz önünde bulundurarak, yorucu başvuru hazırlıkları ve raporlama prosedürlerinden cazip pazarlara girilmesi için strateji geliştirilmesine kadar her aşamada kritik hukuki destek vermekte olup, müvekkillerimize her aşamada iş hayatında rehberlik ediyoruz.

Çevre hukuku alanında müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmakta ve çevre sağlık ve güvenliği hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Endüstri ve kimya şirketleri dahil, tüm sınıflarda teknik inceleme hizmeti yürütmekteyiz. Müvekkillerimize çevresel etki mevzuatı,

Hukuk büromuzca; farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası şirketler ile şahıslar, başta ticari uyuşmazlıklar olmak üzere taraf oldukları tüm hukuki ihtilaflarda mahkeme ve tahkim kurulları önünde temsil edilmekte; ilgili uyuşmazlıkların icra ve infaz aşamaları dahil bütün

Borçların yeniden yapılandırılması, aciz hali, konkordato ve iflas konularında kapsamlı temsil hizmeti sunmaktayız. İflas hukukunda her iki tarafı da temsil etmekte, alacaklı ve borçlunun yanı sıra borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili diğer üçüncü kişilere hukuki danışmanlık

Finansal deneyimlerimizi sektörel bilgi ve birikimimizle birleştirerek müvekkillerimize Türk bankacılık hukukunda ayrıcalıklı hizmet sunmaktayız. Büromuz tüketici finansman şirketleri, araba kredileri ve satıcı finansmanında geniş bilgi ve deneyime sahip bulunmaktadır. Uzmanlığımız proje, şirketler, satış, yapılandırılmış finansman,

Ticaret Hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlarımız başta deniz ticaret, satım hukuku, finansman, enerji birçok alanda olmak üzere uluslararası ticarette uzmanlaşmıştır.  Ticaret hukukundan doğan her türlü uyuşmazlık alanında hizmet vermekteyiz. Geleneksel taşımacılık hukukunun yanı sıra, idari

Mevzuat ve yasal sistem konusunda uzmanlığımız uyarınca yerel ve uluslararası alanda anti-trust ve rekabet konusunda yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yasal ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesi için hukuki danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra yerel işlemler hakkında hukuki

Ofisimiz Türkiye’de güvenilir bir altyapıya ve iş ve sosyal güvenlik hukukunda kayda değer tecrübe ve birikime sahip hukuk bürolarından biridir. Temel uzmanlık alanlarımız arasında yeniden yapılandırma ve işten çıkarmalar, refah destek programlarının uygulanması ve erişilebilirliği,