Vergi

by dincerhukuk 15.12.2020

Müvekkillerimize günlük iş hayatında ihtiyaç duyulan vergi danışmanlığı, vergi planlaması ve yapılanması konusunda danışmanlık vermekte, müvekkillerimizi vergi hukukuna ilişkin idari ve yargısal merciler önünde temsil etmekte, vergi denetimi, transfer masrafları ve vergiden muaf yeniden yapılanmalar dahil olmak üzere şirketler arası işlemlerde danışmanlık ve mükerrer vergilendirmeden kaçınmaya ilişkin anlaşmalar konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.