Kamu ve İdare Hukuku

by dincerhukuk 15.12.2020

İdari kurumların işlem ve eylemlerine karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılması, önleyici başvurular ve hukuk süreçlerin başlatılması konularında hizmet vermekteyiz. Uzmanlık alanlarımız, idari para cezaları ve hukuka aykırı idari işlemlere ilişkin iptal davası süreçleri, idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, imar mevzuatına, çevre mevzuatına, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatına ilişkin ihtilaflar, idarenin sorumluluğu ve buna bağlı tazminat davaları konularını kapsamaktadır.