Çevre, Sağlık ve Güvenlik Hukuku

by dincerhukuk 15.12.2020

Çevre hukuku alanında müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmakta ve çevre sağlık ve güvenliği hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Endüstri ve kimya şirketleri dahil, tüm sınıflarda teknik inceleme hizmeti yürütmekteyiz. Müvekkillerimize çevresel etki mevzuatı, hava, su, katı ve tehlikeli maddelere ilişkin süreç hakkında danışmanlık hizmeti vermekte ve bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.