Yeniden Yapılandırma, Aciz ve İflas

by dincerhukuk 15.12.2020

Borçların yeniden yapılandırılması, aciz hali, konkordato ve iflas konularında kapsamlı temsil hizmeti sunmaktayız. İflas hukukunda her iki tarafı da temsil etmekte, alacaklı ve borçlunun yanı sıra borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili diğer üçüncü kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hukuki danışmanlık hizmetimiz tasfiye süreci yönetimini, konkordoto prosedürlerini, ihtiyari borç yapılandırılmasını, tasfiyeyi ve tasfiye sürecinde kredi ve iflas konularında vekil sıfatıyla hareket etmeyi de kapsamaktadır.