dincerhukuk

Vergi

Müvekkillerimize günlük iş hayatında ihtiyaç duyulan vergi danışmanlığı, vergi planlaması ve yapılanması konusunda danışmanlık vermekte, müvekkillerimizi vergi hukukuna ilişkin idari ve yargısal merciler önünde temsil etmekte, vergi denetimi, transfer masrafları ve vergiden muaf yeniden yapılanmalar

Gayrimenkul

Finansör, altyapı ve emlak şirketleri ve çeşitli endüstrilerden pek çok şirket dahil olmak üzere alanında lider kuruluşlardan özel veya tüzel hukuk kişilerine hukuki danışmanlık sunmaktayız. Uzmanlığımız, tüketici davaları, inşaat hukuku ve özel teklifler ve kamu

Risk ve Uyumluluk

Müvekkillerimizin gerekli standartlara ulaşmasını sağlamak adına deneyimli ve amaca yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yerel ve yabancı şirketlere, uyumluluk programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesine ilişkin danışmanlıkta bulunmaktayız.

Kamu ve İdare Hukuku

İdari kurumların işlem ve eylemlerine karşı gerekli hukuki işlemlerin yapılması, önleyici başvurular ve hukuk süreçlerin başlatılması konularında hizmet vermekteyiz. Uzmanlık alanlarımız, idari para cezaları ve hukuka aykırı idari işlemlere ilişkin iptal davası süreçleri, idari sözleşmelerden

Kişisel Verilerin Korunması

Danışman müvekkillerimiz için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyum projeleri hakkında hukuki hizmet sağlıyoruz ve uyum projelerimiz kapsamında, Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından tutulan gerçek kişilere ait kişisel veriler bakımından, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen

Patent ve Marka

Müvekkillerimize her türlü patent ve marka düzenlemelerini kapsayıcı nitelikte hizmet sunmaktayız. Uzmanlığımız, dava açmak ve davanın takibi, marka hakkı süresi, marka hakkının araştırılması, koruma ve infaz stratejileri, yenilemeler, yetkili yargı mercileri önünde dava takibi ve

Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar ve Ticaret Hukuku

Başta şirket ve şirketler grubunun kompleks işlemleri, yeniden yapılanma ve örgütlenmeleri olmak üzere düzenli genel şirket danışmanlığından yararlanan müvekkillerimize her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktayız. Şirket yönetim organlarının formalite ve sorumluluklarına, şirket yönetimine, sermaye işlemlerine ve

Enerji

Büromuz, pek çok enerji hukuku davasında yer almış ve özellikle, enerji sözleşmelerinin müzakeresi kaleme alınması ve yorumlanmasında danışmanlık hizmeti vermiştir. Ofisimiz elektrik dağıtım ve üretim süreci ve ruhsatlandırma usulünün yanı sıra, bu konulardan doğan uyuşmazlıkların

IP & IT ve Telekomünikasyon

Ofisimiz lisans sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme projelerinde olduğu kadar yüksek teknolojişirketlerinin birleşme ve devralmalarında sürecinde yer alarak IP’ye ilişkin işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, müvekkillerimize idari konularda ve  patent, telif ve marka hakkı ve tasarım hakkının korunması

Franchising, Distribütörlük ve Bayilik

Ofisimiz franchise veren ve franchise alan şirketleri, üretici ve sağlayıcıları, dağıtıcıları, lisans ve alt lisans verenleri franchise işletmelerinin genişletilmesi, dağıtımı, lisans sistemleri ve iş sahasının Türkiye sınırları içerisinde veya yurtdışında genişletilmesi gibi ticari işlemlerinde temsil